Filmy

Na zamku kręcono ujęcia do filmów:

– „Zemsta” Aleksandra Fredry, reż. Antoni Bohdziewicz i Bohdan Korzeniowski, 1956

– „Wakacje z duchami”, serial, reż. Stanisław Jędryka, 1970

– „Janosik”, serial, reż. Jerzy Passendorfer,1974

– „Mazepa”, reż. Gustaw Holoubek, 1975

– „Legenda Tatr”, reż. Wojciech Solarz, 1994

– „Kaskaderskie ABC” grupy kaskaderskiej Ryszarda Janikowskiego
Niestety, rola zamku niedzickiego w filmie „Janosik” jest mocno przeceniona. Wbrew obiegowej opinii nie nakręcono tutaj wielu ujęć… Dużo większe zasługi ma w tym przypadku zamek w Pieskowej Skale.